Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης

Ημέρες Διακοπών

Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το ωράριο λειτουργίας των Σ.Α.Ε.Κ. από 1η Ιουλίου έως και 31η Αυγούστου, είναι πρωινό, εκτός του διαστήματος από 1η έως 15η Αυγούστου κατά τη διάρκεια του οποίου τα Σ.Α.Ε.Κ. παραμένουν κλειστά.

Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του εκπαιδευτικού έτους:
α) Διακοπές Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου.
β) Διακοπές Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά.
γ) Θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου, με την επιφύλαξη της περ. β) της παρ.5 του άρθρου 1 (:Σε περίπτωση κατά την οποία σε ένα ή περισσότερα Σ.Α.Ε.Κ. δεν πραγματοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των προβλεπόμενων διδακτικών ωρών: α) Πραγματοποιείται, με ευθύνη της Διοίκησης της Σ.Α.Ε.Κ. αναπλήρωση των διδακτικών ωρών, με αντίστοιχη αύξηση των ωρών του εβδομαδιαίου προγράμματος. β) Δύναται να παραταθεί το εξάμηνο κατάρτισης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.)

Ημέρες αργίας των Ι.Ε.Κ. ορίζονται οι ακόλουθες:
α) όλες οι Κυριακές,
β) η θρησκευτική εορτή του Αγίου Πνεύματος,
γ) οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης
Μαρτίου,
δ) η Καθαρά Δευτέρα,
ε) η 1η Μαΐου και
στ) οι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ημέρες αργίας για την έδρα κάθε Ι.Ε.Κ., λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής.