Το προφίλ

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Η Σ.Α.Ε.Κ. Λαγκαδά ιδρύθηκε το 1984 ως … με το Π.Δ. 169/1984, και άρχισε την λειτουργία του από τοεπόμενο ακαδημαϊκό έτος 1985/86.

Οι σπουδές, που παρέχονται στην Σ.Α.Ε.Κ. από την πρώτη χρονιά της λειτουργίας του, αφορούν τους κλάδους της. Η Σ.Α.Ε.Κ. στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο κτήριο στην περιοχή Λαγκαδάς.

Το κτίριο της Σ.Α.Ε.Κ. Λαγκαδά
Το κτίριο της Σ.Α.Ε.Κ. Λαγκαδά