Πρόγραμμα Κατάρτισης Εαρινού Εξαμήνου 2024Α

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα μαθημάτων του Εαρινού εξαμήνου 2024Α με ονόματα των εκπαιδευτών/τριών.

Ανακοινοποίηση προγράμματος Β’ εξαμήνου λόγω παραίτησης εκπαιδεύτριας στο τμήμα Τουριστικός Συνοδός.


Ανακοινώνεται το πρόγραμμα μαθημάτων του Εαρινού εξαμήνου 2024Α.

Λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου, στο πρόγραμμα έχουν ενσωματωθεί οι αναγκαίες αναπληρώσεις. Παρακαλούμε να το λάβετε υπόψη κατά τη δήλωση των μαθημάτων.

Με κίτρινο χρώμα εμφανίζονται οι αναπληρώσεις.


Ανακοινοποίηση προγράμματος Α’ εξαμήνου 2023Β λόγω παραιτήσεων

Ανακοινοποίηση προγράμματος Γ’ εξαμήνου λόγω παραίτησης

Ανακοινοποίηση προγράμματος Α’ εξαμήνου λόγω παραίτησης


Πρόγραμμα Κατάρτισης Εαρινού Εξαμήνου 2023Α


Πρόγραμμα Κατάρτισης Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022Β με αναθέσεις

Α’ εξάμηνο

14.11.2022

Γ’ εξάμηνο

14.11.2022

Α’ εξάμηνο

24.10.2022

Γ’ εξάμηνο

24.10.2022

Α’ εξάμηνο

14.10.2022

Γ΄εξάμηνο – ανακοινοποίηση στο ορθό

17.10.2022

Πρόγραμμα Κατάρτισης Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022Β

Α΄ Εξάμηνο

Γ’ Εξάμηνο