Ειδικότητες

Οι τρέχουσες ειδικότητες της Σ.Α.Ε.Κ. Λαγκαδά. Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να διαβάσετε τον οδηγό κατάρτισης της κάθε ειδικότητας.

Eυρετήριο δεξιοτήτων και επαγγελμάτων της Ευρωπαϊκής Ταξινόμησης Ικανοτήτων, Δεξιοτήτων και Επαγγελμάτων (ESCO) - https://ec.europa.eu/esco/portal/home.
Το ESCO ταξινομεί πλήθος επαγγελμάτων με συγκεκριμένη κωδικοποίηση, παρέχοντας έναν κατάλογο πληροφοριών (ορισμός ειδικότητας, γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες κ.λπ.)

Σύνδεσμος με Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης για Οδηγούς Ειδικοτήτων

Ανακοίνωση ειδικοτήτων δημόσιων Σ.Α.Ε.Κ. Αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ – 2023-24

Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας (πρώην Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων) 2023-24 Α’ εξάμηνο

Ο κάτοχος διπλώματος Σ.Α.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» έχει πιστοποιήσει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε κέντρα προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακούς σταθμούς) καθώς και σε εξαρτημένες ή

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Φαρμακείου, 2023-24 Α’ εξάμηνο και Γ’ εξάμηνο

O απόφοιτος των Σ.Α.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» είναι το εξειδικευμένο άτομο, που έχει θεωρητικές γνώσεις και είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία και ροή του φαρμακείου. Έρχεται σε επαφή με το κοινό, επεξηγεί τη συνταγογραφία, επικουρεί

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή (πρώην Βοηθός Φυσικοθεραπείας) 2023-24 Α΄εξάμηνο

Οι κάτοχοι διπλώματος Σ.Α.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Βοηθός Φυσικοθεραπευτή» έχουν πιστοποιήσει τις απαραίτητες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με τις οποίες είναι πλήρως καταρτισμένοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Αισθητικής & Τέχνης του Μακιγιάζ 2023-24 Α’ εξάμηνο

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας:Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας «Ειδικός Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ» των Σ.Α.Ε.Κ. παρέχει υπηρεσίες αισθητικής φροντίδας για το πρόσωπο ή/και το σώμα με φυσικά και τεχνητά μέσα, υπηρεσίες χαλάρωσης και ευεξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), 2023-24 Α’ και Γ’ εξάμηνο

O/Η απόφοιτος/η των Σ.Α.Ε.Κ. της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)», εκτελεί εργασίες σχετικές με την λειτουργία της διεύθυνσης Εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης (ή φορέα ή οργανισμού ή οντότητας) στην οποία εργάζεται.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας- Καλλωπισμού Νυχιών Και Ονυχοπλαστικής, 2023-24 Γ’ εξάμηνο

Ο Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής παρέχειυπηρεσίες θεραπείας και πρόληψης προβλημάτων ποδιών, αισθητικής περιποίησης άνω και κάτω άκρων, καλλωπισμού, διακόσμησης και ζωγραφικής νυχιών, υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Αρτοποιΐας – Ζαχαροπλαστικής, 2023-24 Α’ εξάμηνο και Γ’ εξάμηνο

O απόφοιτος των Σ.Α.Ε.Κ. της ειδικότητας «Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, ασχολείται με την παρασκευή άρτου, αρτοσκευασμάτων, γλυκών και εδεσμάτων κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 2023-24 Α΄εξάμηνο

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότηταςΟι κύριες δραστηριότητες του αποφοίτου της ειδικότητας «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» προσανατολίζονται σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), όπως αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 2023-24 Γ’ εξάμηνο

Ο Τεχνικός – Συντηρητής Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εργάζεται κάτω από την επίβλεψη / καθοδήγηση του Προϊσταμένου Μηχανικού του Τμήματος/ Υπηρεσίας κλπ), αλλά και της Συντήρησης των μεγάλων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef), 2023-24 Α’ εξάμηνο και Γ’ εξάμηνο

O απόφοιτος των της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των ΙΕΚ, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και τη λειτουργία μιας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Μηχανοτρονικής Οχημάτων (πρώην Τεχνικός Μηχανοτρονικής), 2023-24 Α’ εξάμηνο

Η ειδικότητα Τεχνικός Μηχανοτρονικής στον τομέα της Μηχανολογίας αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων τεχνικών που θα δραστηριοποιηθούν στο σχεδιασμό και την κατασκευή σύγχρονων βιομηχανικών προϊόντων, οχημάτων και μοτοσυκλετών, που

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικός Συνοδός 2023-24 Α’ εξάμηνο

Ο Τουριστικός Συνοδός (Tour Leader) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος αναλαμβάνει τη συνοδεία οργανωμένων ομάδων τουριστών σε τουριστικούς προορισμούς του εξωτερικού και του εσωτερικού και ασχολείται με το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη

Διαβάστε περισσότερα