Πιστοποίηση

Οι απόφοιτοι των Σ.Α.Ε.Κ. που έλαβαν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι δυνατό, εφόσον το επιθυμούν και εφόσον πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις ανά ειδικότητα, να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης, οι οποίες διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Στους συμμετέχοντες, που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης, χορηγείται Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (επίπεδο 5 του εθνικού πλαισίου προσόντων).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ ή πατήστε εδώ.

 Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης(Κατάλογος Ερωτήσεων)

Τηλέφωνα και email του ΕΟΠΠΕΠ για πληροφορίες σχετικές με πιστοποίηση εδώ.