Ωράριο Λειτουργίας Σ.Α.Ε.Κ. Λαγκαδά

Το ωράριο λειτουργίας των Σ.Α.Ε.Κ. είναι 13:00 – 21:00.
Το ωράριο λειτουργίας των Σ.Α.Ε.Κ. από 1η Ιουλίου έως και 31η Αυγούστου, είναι 9:00- 15:00, εκτός του διαστήματος από 1η έως 15η Αυγούστου κατά τη διάρκεια του οποίου τα Σ.Α.Ε.Κ. παραμένουν κλειστά.

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού:

Από 1 Σεπτεμβρίου έως και 30 Ιουνίου: 14:00 – 19:00

Από 1 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου: 10:00 – 14:00

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αιτήσεις για χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κ.λ.π. θα υποβάλλονται μέσω της επιλογής e-aitiseis ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συμπλήρωση όλων των στοιχείων των αιτούντων.Οι βεβαιώσεις θα αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη επίσκεψη για σπουδαίο λόγο αλλά και για έγκριση έναρξης Πρακτικής Άσκησης, συστήνεται να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να οριστεί ραντεβού.