Υπογραφή συμβάσεων εξαμήνου 2023Β

07 / 02 / 2024

Ενημερώνονται οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδεύτριες του τρέχοντος εξαμήνου ότι θα πρέπει να προσέλθουν για την υπογραφή των συμβάσεών τους, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 14/2/2024.


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: