Τεχν. Ζαχαροπλαστικής Τέχνης Γ’ εξάμηνο – Γαλλικά

08 / 01 / 2024

 Ακολουθούν οι εργασίες των σπουδαστών, ενδεικτικά,  του τμήματος ζαχαροπλαστικής Γ’ εξάμηνο στο μάθημα Γαλλικά. Συγχαίρουμε τους/τις σπουδαστές/τριες και ευχαριστούμε την εκπαιδεύτρια κα Καλαμακίδου για την τεχνική επιμέλεια.


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: