Τεχν. Μηχανοτρονικής – ΣΤΑΘΗΣ Σ. και Ν.

19 / 04 / 2024

Εκπαιδευτική επίσκεψη Τεχνικών Μηχανοτρονικής, Β’ εξ. την 22/04/2024 στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο αυτοκινήτων FORD Στάθης & Ν στο μάθημα Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα. Εκπαιδευτής: Καγιογλίδης Ευστράτιος.


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: