Τεχν. Εγκαταστάεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δ’ εξ.

20 / 05 / 2024

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη του τμήματος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Α.Ε., στο Κολχικό, με εκπαιδευτή τον κ. Ρούσση Αχιλλέα.


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: