Τουριστικός Συνοδός 2023-24 Α’ εξάμηνο

Ο Τουριστικός Συνοδός (Tour Leader) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος αναλαμβάνει τη συνοδεία οργανωμένων ομάδων τουριστών σε τουριστικούς προορισμούς του εξωτερικού και του εσωτερικού και ασχολείται με το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συνοδεία τους. Προσλαμβάνεται από ταξιδιωτικά γραφεία και διοργανωτές ομαδικών ταξιδιών, tour operators, αλλά και από τουριστικά γραφεία εισερχόμενου τουρισμού στους τόπους προορισμού ανάλογα με τη ζήτηση, την εποχικότητα και τον όγκο δραστηριοτήτων του τουριστικού πρακτορείου είτε σε μόνιμη βάση είτε με σύμβαση έργου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες που προσφέρει στο τουριστικό πρακτορείο. Η υπηρεσία που παρέχει είναι καθοριστική, ώστε να χαρακτηριστεί ένα ταξίδι επιτυχημένο και ο διοργανωτής ως «ειδικός» στον χώρο των ομαδικών οργανωμένων ταξιδιών.
Ορισμός και περιγραφή ειδικότητας
Ο τομέας δραστηριοτήτων του Τουριστικού Συνοδού αφορά τους εξής δύο τομείς:
Α) Τη συνοδεία του γκρουπ και τις υποχρεώσεις προς τους συμμετέχοντες πελάτες, οι οποίες ξεκινούν από τη χώρα προέλευσης των τουριστών. Ο κύριος όγκος εργασίας λαμβάνει χώρα στον τόπο προορισμού και ολοκληρώνεται με την επιστροφή και τη
λήξη του ταξιδιού.
Β) Τις δραστηριότητες που απορρέουν από την ιδιότητα του «Τουριστικού Συνοδού» ως tour leader, ως εκπροσώπου του ταξιδιωτικού γραφείου στον τόπο προορισμού. Αυτό σημαίνει ότι διεκπεραιώνει ζητήματα και διαδικασίες που αφορούν τη σχέση του γραφείου με προμηθευτές τουριστικών υπηρεσιών στον τόπο προορισμού.