Ειδικότητες ΣΑΕΚ Λαγκαδά στο παράλληλο μηχανογραφικό 2024

31 / 05 / 2024

Σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.& Δ.Β.Μ. οι ειδικότητες του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. που θα λειτουργήσουν στη Σ.Α.Ε.Κ. Λαγκαδά κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο 2024Β είναι οι εξής:

  1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
  2. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
  3. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
  4. ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
  5. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ -ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  6. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
  7. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
  8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διευκρινίζουμε ότι η εισαγωγή των καταρτιζομένων στις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ., εκτός από τη συμπλήρωση του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου που αφορά τους τελειόφοιτους Λυκείου, μπορεί να γίνει και με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα της ΓΓΕΕΚ&ΔΒΜ από όλους τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (Το σύστημα υποβολής θα ανοίξει το καλοκαίρι και το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, μετά από σχετική ανακοίνωση της ΓΓΕΕΚ&ΔΒΜ).


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: