Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης Εξαμήνου 2023Β

12 / 10 / 2023
Κατάρτιση 16 Οκτωβρίου 2023 έως 26 Ιανουαρίου 2024 (θα απαιτηθεί η αναπλήρωση δύο εβδομάδων, κατά προτεραιότητα ημέρα Παρασκευή)
Αργίες 27 Οκτωβρίου 2023 – απελευθέρωση
της πόλης του Λαγκαδά
25 Δεκεμβρίου 2023 – 7 Ιανουαρίου 2024 Διακοπές Χριστουγέννων
Εξέταση Προόδου4 έως 8 Δεκεμβρίου 2023
Προθεσμία παράδοσης των
εργασιών σπουδαστών/τριων
στους/στις εκπαιδευτές/τριες
18 Δεκεμβρίου 2023
Προθεσμία παράδοσης εργασιών
και βαθμολογίας εργασιών
από τους/τις εκπαιδευτές/τριες στη Γραμματεία
10 Ιανουαρίου 2024
Τελική Εξέταση εξαμήνου29 Ιανουαρίου 2024 έως 2 Φεβρουαρίου 2024

share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: